OROOM logo

Privacy policy

I. Správce osobních údajů

Správcem vašich osobních údajů je společnost Accommodation Žižkova, s. r. o., sídlem Žižkova 1995/64, Brno-Žabovřesky, zapsaná v obchodním rejstříku pod IČ 08745641 (dále jen Správce), která je provozovatelem ubytovacího zařízení OROOM (dále jen Ubytování) a poskytovatelem ubytování a s ním spojených služeb (dále jen Ubytovací služba).

II. Rozsah zpracovávaných údajů

Správce o vás sbírá a zpracovává následující informace:

 • - základní identifikační údaje (jméno a příjmení, titul, datum narození/rodné číslo, adresa trvalého bydliště, státní občanství, číslo dokladu)
 • - informace o poskytnutých službách a délce pobytu
 • - kontaktní údaje (e-mail, telefon)
 • - informace o vzájemné komunikaci (e-mailová či telefonická komunikace)
 • - fakturační a transakční údaje, včetně údajů o platební kartě
 • - záznamy z kamerového systému
 • - soubory cookies
 • - další údaje, pokud jsou potřebné k poskytování Ubytovací služby v Ubytování)

Poskytnutí informací o vaší osobě je dobrovolné, je však podmínkou uzavření smluvního vztahu se Správcem. Uvedené informace o vás získáváme z registrace v rezervačním systému a dále v rámci poskytování Ubytovací služby. Poskytnuté informace jsou chráněny před neoprávněným přístupem a zneužitím a jsou využívány po dobu nezbytně nutnou (po dobu trvání Ubytovací služby, po dobu existence souhlasu k využití informací a následně po dobu určenou právními předpisy), a to k přesně vymezeným účelům.

III. Účel využití údajů

Vaše osobní údaje Správce zpracovává:

 • - k zajištění Ubytovací služby
 • - k ochraně svých oprávněných zájmů
 • - k plnění svých zákonných povinností
 • - k evidenci osobních údajů nad rámec povinností
 • - k marketingovým účelům
IV. Předávání osobních údajů

Poskytnuté údaje mohou využít zpracovatelé osobních údajů (specialisté IT služeb, účetní a další subjekty), a to pouze v rozsahu a za účelem, určenými Správcem v rámci zákonných nařízení.

V. Práva a povinnosti subjektu osobních údajů

V rámci zpracování osobních údajů máte právo:

 • - vědět transparentní a srozumitelné informace o tom, jak jsou vaše údaje využívány
 • - mít přístup k vašim osobním údajům
 • - opravit vámi uvedené údaje
 • - vznést námitku vůči zpracování vašich osobních údajů nebo kontaktovat dozorový orgán
 • - smazat vámi uvedené údaje v případě, že
  • - už nejsou nezbytně nutné k plnění Ubytovací služby
  • - jste odvolali svůj souhlas se zpracováním osobních údajů
  • - byly vaše údaje zpracovány protiprávně
  • - jste vznesli námitku a náš oprávněný zájem na využití osobních údajů nemá v daném případě přednost
 • - přenositelnosti vašich osobních údajů k jinému poskytovateli služeb.

V případě jakýchkoli dotazů či požadavků nás kontaktujte přes web OROOM.cz v sekci Contact

Aktualizováno dne 9. 7. 2021